O NAŠÍ POSÁDCE

a o tom, co, jak a proč děláme

 

OKA FLIGHT SERVICES s.r.o.

Jsme team lidí, kteří létají a užívají si výbornou leteckou partu.

Náš základ tvoří zkušení vojenští a civilní piloti, kteří chtějí předávat zkušenosti dalším leteckým nadšencům.

Létáme s využitím armádních leteckých výcvikových a organizačních principů, protože je považujeme za nejlepší přístup k létání. Jsou prověřeny roky praxe a životy mnoha našich kolegů.

NAŠE ORGANIZACE

Vedení OKA FLIGHT SERVICES

Ing. Leoš Liška

jednatel společnosti a vedoucí

Ing. Tomáš Kvítek

šéf instruktor
a vedoucí týmu Hrade Králové

Tomáš Kvítek

vedoucí OKA FT Hradec

Jan Vachek

Jan Kánský

Tomáš Šebesta

Petr Beneš

Michal Vejběra

Jan Comorek

Eda Hurta

Martin Kulich

Eva Štefániková

Lukáš Kučera

Luděk Hromádko

Petr Adamec

vedoucí OKA FT Kunčice

Roman Novák

Michal Poloha

Vlastimil Škuta

Leoš Liška

vedoucí OKA FT Ostrava

Petr Kotulan

Zdeněk Trejbal

Lubomír Vavroš

Michal Vavroš

Petr Vavroš

Daneš Zátorský

Vít Zátorský

Robert Kamený

vedoucí OKA FT Přerov

Milan Koutný

Karel Mlčoch

Alois Morkus

Jiří Mahr

Tomáš Drobník

METODICKÁ RADA

Poradní orgán složený z nejzkušenějších letců. Skládá se ze stálých členů, to je vedení a team leadeři, a z nestálých členů, což jsou další pozvaní letci. Schází se v pravidelných intervalech nebo mimořádně když je to potřebné.

Zabývá se:

 • posuzováním metodik létání
 • projednáváním obsahu všech metodických shromáždění
 • projednáváním opatření k přípravě instruktorů
 • projednáváním otázek spojených s přeškolováním na novou leteckou techniku
 • posuzováním dosažené úrovně bezpečnosti letů a podíl vedoucích zaměstnanců na bezpečnosti letů
 • projednáváním opatření ke zkvalitňování organizace a uskutečňování leteckého výcviku
 • posuzováním stavu učební a výcvikové základny
 • posuzováním profesionální kvality letců
 • posuzováním a předkládáním návrhů na nutné změny a úpravy v leteckých předpisech a jiných dokumentech
 • zobecňováním charakteristických chyb letců při leteckém výcviku
 • vyhodnocováním plnění závěrů předchozích metodických rad.