OKA FLIGHT SERVICES

Logo OKA FLIGHT SERVICES s.r.o.

JSEM PILOT!

Vše důležité pro piloty OKA FLIGHT Teamu na jednom místě

JAK FUNGUJEME

V našem týmu je vše postaveno na důvěře a dobrých vztazích mezi lidmi.

Nově příchozí pilot předloží platný pilotní průkaz ULL, platné zdravotní osvědčení a platný průkaz radiotelefonisty.

Kdo má přeškolení na typ, se kterým u nás chce létat, absolvuje vždy kontrolní let s vedoucím, šéfem týmu nebo pověřeným instruktorem. Ten rozhodne, zda pilot může létat ihned samostatně nebo potřebuje další výcvik, aby splnili naše pilotní standardy.

Kdo nemá přeškolení, ten si domluví postup přeškolení s šéfem týmu.

Instruktor, který s novým pilotem letí kontrolní let nebo přeškolení, mu vysvětlí, jaké jsou naše a místní postupy a zvyklosti na konkrétním letišti.

Základní pravidla jsou detailněji popsána v sekci PRAVIDLA PRO PILOTY

Půjčování letadel

Nově příchozí pilot si vytvoří nový uživatelský účet pro letiště, na kterém chce létat. Přístup do plánování je v sekci REZERVACE LETADEL. Systém umožňuje rezervovat si sportovní létající zařízení nebo letadlo (dále jen letadlo) a měnit svoje rezervace. Cizí rezervace může měnit jen ten, kdo je vytvořil, dále pak šéf týmu nebo vedoucí. Pokud pilot potřebuje změnit cizí rezervaci, nejdříve kontaktuje pilota, který rezervaci vytvořil, a spolu se dohodnou se na změně. Platí, kdo dřív přijde, ten létá.

Ceny, vyúčtování a platby

Piloti dostávají přehled náletu, vyúčtování a fakturu s pokyny k platbě na začátku měsíce za uplynulý měsíc na základě údajů z palubního deníku letadla.

Ceny za půjčování a výcvik stanovuje vedoucí zpravidla na kalendářní rok.

Prostředky na opravy letadel

Prostředky na opravu letadel jsou našim vnitřním „pojištěním“ a slouží k vzájemnému zajištění pilotů pro případ poškození letadel v provozu. Podrobnosti v sekci PRAVIDLA PRO PILOTY.

Od začátku roku 2020 vyžadujeme buď příspěvek do prostředků pro opravu letadel, nebo komerční pojištění na odpovídající úrovni.

Přejít nahoru